Algemeen Handelsblad, 30 november 1918
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De nieuwe koers

Naar onze Londensche correspondent seint, verneemt de "Times" uit Konstantinopel, dat iedereen daar spreekt over verstrekkende hervormingsmaatregelen. Zoo eischt bijv. Ahmed Riza, een der leidende staatslieden, die altijd tegen het comité van eenheid en vooruitgang was, de onmiddellijke bestraffing van hen, die verantwoordelijk zijn voor de moorden op de Armeniers, Grieken en Arabieren.

Het is niet onwaarschijnlijk dat wanneer prins Sabaheddin, een andere liberaal in ballingschap, naar Konstantinopel terugkeert, deze twee mannen de voornaamste posten in het kabinet zulen bekleden.

top