Algemeen Handelsblad, 3 juni 1921
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De aanslag op Talaät Pasja

BERLIJN, 2 Juni. (Eigen ber.) Voor de rechtbank begon heden het proces tegen den Armeniër Keilirian, die op 15 Maart j.l. in de Hardenbergstrasse den vroegeren Turkschen grootvizier Talaät Pasja door een pistoolschot heeft gedood. De toeloop van het publiek was buitengewoon groot.

top