Algemeen Handelsblad, 3 maart 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De moorden in Armenië

Het ook door ons vermeldde bericht omtrent den moord op 20.000 Armeniërs in Cicilië wordt besproken door de "Temps". Het blad zegt dat de Fransche regeering die dagelijks door generaal Gouraud van den toestand op de hoogte wordt gehouden, niets van dit bericht afweet.

In het Engelsche Lagerhuis heeft een der leden Lloyd George naar de waarheid van dit bericht gevraagd, maar deze moest het antwoord schuldig blijven.

Uit Konstantinopel komt een ander alarmeerend bericht, meldende de inneming van Alexandretta door de Turken.

In Londen werd dezelfde tijding uit Kaïro vernomen.

De "Temps" zegt, dat bij de Fransche regeering ook niets van een aanval van Turken en Arabieren op Alexandrette bekend is.

top