Algemeen Handelsblad, 29 juni 1921
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De vrijspraak van Teilirian

Het vrijsprekend proces tegen Teilirian die uit wraak Talaat Pasja te Berlijn heeft doodgeschoten is – schrijft de "D. Alg. Z." – niet alleen oorzaak geweest van het uitmoorden van Armeniërs in de buurt van Wan, maar heeft ook tengevolge gehad, dat een groote vriend van Duitschland, de ex-minister-president van Bulgarije, Radoslawof, Berlijn heeft verlaten, die sinds 1918 daar gevestigd was. De oud-minister motiveert zijn vertrek, dat door deze uitspraak geen enkel vroeger staatsman zijn leven in Duitschland meer zeker is. De vrijspraak van Teilirian moet bij volkeren, met primitieve levensaanschouwingen, zooals in het dichtbijgelegen Oosten en op den Balkan, als een aansporing werken.

Voor de politieke kinderlijkheid van Duitschland is het teekenend, dat dat wel den meesten nadruk legde op de materieele zijde van het proces, en met het veel belangrijker element n.l. met zijn gevolgen en zijn invloed in het Oosten, geen rekening hield.

top