Algemeen Handelsblad, 29 mei 1917
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armeensche gruwelen

Een Havas-bericht uit Parijs meldt, dat de Zwitsersche vereeniging tot steun aan Armeniërs te Bazel een verklaring heeft gepubliceerd, dat zij in het bezit is van een groot aantal getuigenissen, welke betrekking hebben op de gebeurtenissen van 1915 tot het voorjaar 1917, en die een volkomen bevestiging zijn van de mededeelingen ovor het gebeurde.

top