Algemeen Handelsblad, 28 september 1902
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Uit Konstantinopel wordt aan de Weener Information geseind dat te Moesj en te Saijsoen nog steeds de staat van beleg heerscht. De toestand is ook na de aankomst van de Fransche, Russische en Britsche consulaire agenten in het minst niet verbeterd. Sassoen is nog ingesloten door de Turksche troepen en de Koerden. Deze laatsten wachten slechts op een bevel uit Yildiz-Kiosk om de plundering en den moord te beginnen. De Armeensche bevolking leeft in voortdurende vrees. De Turksche troepen oefenen een waar schrikbewind uit. De uitzonderingswetten worden met de uiterste gestrengheid toegepast en de overheid belet zooveel mogelijk het verzenden van berichten.

top