Algemeen Handelsblad, 28 mei 1904
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

De Franscbe socialistische afgevaardigde, De Pressensé, heeft den min. van buitenlandsche zaken meegedeeld, dat hij voornemens is in de Kamer een interpellatie tot hem te richten over de maatregelen, welke de Fransche diplomatie zal nemen tegen de Turkse gruwelen in Armenië. De afgevaardigde kreeg particuliere berichten uit Bakoe, meldend, dat op 3 en 5 Mei meer dan 12000 man Turksche troepen met 15 kanonnen en 16000 Koerden een dorp aanvielen. De Armeniërs boden weerstand. De bevolking werd gedood en 43 andere dorpen werden in brand gestoken.

top