Algemeen Handelsblad, 28 februari 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Generaal Liman v. Sanders en de slachtingen in Armenië

BERLIJN, 27 Febr. (W.B.) Volgens berichten in vijandelijke bladen zou Liman v. Sanders voor een intergeallieerden krijgsraad te Konstantinopel moeten verschijnen op grond, dat hij de hand zou hebben gehad in de slachtingen in Armenië. Feitelijk echter kan de generaal in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld voor deze gebeurtenissen. De eenige keer, dat hij gelegenheid had in de Armenische aangelegenheden in te grijpen, deed hij dit met het meeste succes ten gunste der Armeniërs. Als opperbevelhebber te Smyrna verhinderde hij nl. in November 1916 de ten uitvoerlegging van het reeds genomen besluit tot deportatie van de daar vertoevende Armeniërs.

top