Algemeen Handelsblad, 28  januari 1923
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Aanbod van een Armeensch nationaal tehuis in de Oekrajine

Naar onze medewerker G. Nypels uit Lausanne seint, hebben de Russen aan de conferentie meegedeeld, dat zij bereid zijn den Armeniërs in de Oekrajine een nationaal tehuis aan te bieden.

top