Algemeen Handelsblad, 27 augustus 1907
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Ter aanvulling van het Reuter-telegram in het Ochtendblad ontlenen wij aan een telegram uit Teheran aan de Köln. Ztg. nog het volgende: Generaal Samsam Dauleh en eenige andere Perzische officieren, die door de Turken worden gevangen genomen, zijn gedood. Vele dorpsbewoners, onder wie vrouwen en kinderen, zijn vermoord en vele vrouwen zijn geroofd. Een kerk werd ontheiligd. Graanvoorraden ter waarde van 240.000 gulden werden voor een deel geroofd, voor een ander deel vernietigd. Een bericht dat 3000 oproerige Armeniërs de Turksche troepen hebben aangevallen is tot dusver nog niet bevestigd.

top