Algemeen Handelsblad, 26 november 1927
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armeensche vluchtelingen

Het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis, Princessegracht 27, 's-Gravenhage (Postgironummer 22120), stelt zich gaarne, op verzoek van den heer A. Krafft-Bonnard, beschikbaar tot het in ontvangst nemen van gelden, bestemd voor kinderen van Armeensche vluchtelingen onder het motto: "Armenië".

top