Algemeen Handelsblad, 25 mei 1881
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Telegrammen

KONSTANTINOPEL, 21 Mei. (Daily News.) De Armenische aartsbisschop van Arabker is gevankelijk herwaarts overgebracht, onder beschuldiging een Kurdischen roover gedood te hebben, behoorende tot eene bende welke hem een som geld, voor de hongerlijdenden te Alashgerd bestemd, trachtte afhandig te maken. "Dit is een der talrijke gevallen", zegt de berichtgever, "waarin Armeniërs gevangen worden genomen, omdat zij tot zelfverdediging genoodzaakt waren. De roovers loopen vrij."

top