Algemeen Handelsblad, 25 april 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turkije - Gevaar voor een uitbarsting?

LONDEN, 24 April, (Eigen ber.) De "Morning post" verneemt uit Konstantinopel: Het getalm van de vredesconferentie heeft aan het Comité voor Eenheid en Vooruitgang gelegenheid geschonken om zijn regelingen uit te breiden. Het staat vast, dat als de vredesvoorwaarden den Turken niet voldoen, er door het heele land een bloedbad zal uitbarsten. In Armenië, waar de Turken tengevolge der gruwelen de groote meerderheid hebben, zullen de Armeniërs tot op de laatsten man worden uitgemoord. Indien de conferentie het vilayet van Smyrna aan de Grieken toewijst, zal het evenzoo gaan, indien de Grieken geen vergunning krijgen om voldoende verdedigingsmaatregelen te treffen. Wordt Thracië aan de Grieken gegeven, dan zullen de Bulgaren onmiddelijk den oorlog verklaren met het doel om de Grieken daar uit te roeien. Het Comité heeft alle noodige voorbereidingen getroffen om het voorbeeld van Rusland en Duitschland te volgen, de beide groote naties, die den gemiddelden Turk het best bekend zijn. De leiders en oud-officieren prediken de verdeeling van alle bezit. Hieraan wordt de meening verbonden, dat de Christenen de bezitters zijn, en het gevolg zal zijn een rassenmoord. De Turksche bevolking is goed gewapend.

top