Algemeen Handelsblad, 25 november 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

België mandataris in Armenië?

BRUSSEL, 20 Dec. (Eigen ber.) Naar aanleiding van een bezoek van Armeensche afgevaardigden bij Vandervelde schrijft de "Peuple", dat in de leidende kringen der Entente er ernstig aan wordt gedacht om België te verzoeken als mandataris van den Volkenbond in Armenië op te treden, en dat het zeker is dat deze beslissing, welke onvereenigbaar is met het behoud van elk stukje Turksche heerschappij in Armenië, door de bevolking van dat ongelukkige land met vreugde zou worden begroet.

top