Algemeen Handelsblad, 25 januari 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië - Erkend

PARIJS, 24 Jan. (N.T.A., draadloos uit Lyon). De vertegenwoordigers van Armenië, Boghes Nubar Pasja en Aharonian ontvingen mededeeling van het besluit waarbij de Opperste Raad heeft besloten de regeering van Armenië te erkennen als een regeering de facto, zonder dat deze erkenning vooruitloopt op de vaststelling der Armeensche grenzen.

top