Algemeen Handelsblad, 24 mei 1932
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Steun aan de Armeniërs

Het "Comité de Genève pour 'Arménie", dat in Zwitserland woonachtige Armeensche vluchtelingen verzorgt, vraagt steun voor zijn arbeid: vorming van Armeensche vaklieden, technici en intellectueelen, om als leiders te werken in de Armeensche dorpen van Syrië, het Fransche mandaatgebied.

Dit comité, dat reeds bij vorige gelegenheden Nederlandschen steun mocht ontvangen, tracht een kleine kern te vormen, die in het Nabije Oosten, waar het Christendom in gevaar is, misschien nog een belangrijke rol zal vervullen op godsdienstig, econonmisch en intellectueel gebied. Elke gave is welkom. Men kan die storten op het Nederlandsch postgironummer van mr. A. Brandt, te Rosendaal (Geld.), lid van het "Comité de Genève pour l'Arménie".

top