Algemeen Handelsblad, 24 maart 1911
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een aanklacht van 42942 bladzijden

Twee jaar geleden, in den herfst van 1908, werden door de autoriteiten in den Kaukasus een aantal arrestaties bevolen van Armeniërs, beschuldigd van samenzwering, door lidmaatschap van de revolutionnaire organisatie "Daschnakzutjun". Ongeveer duizend Armeniërs, meerendeels tot de intellectueelen behoorend, onderwijzers, advocaten, geneesheeren, auteurs, dichters, studenten en journalisten, werden toen in Tiflis, Batoem, Eriwan, Kars. enz. in hechtenis genomen. Geleidelijk werden de meesten na eenigen tijd weder in vrijheid gesteld, maar toch bleven nog 150 menschen in de gevangenis. Thans, bijna 2½ jaar later, is de commissie van onderzoek, onder leiding van den rechter van instructie Lyschin, gereed komen met de aanklacht, die gedrukt niet minder dan 42,942 bladzijden compres beslaat. Het is een bonte mengelmoes van allerlei paperassen, rekeningen, brieven, telegrammen, knipsels uit couranten, en andere "bewijsstukken", die de rechter van instructie noodig achtte, om het bewijs voor de beschuldiging van samenzwering te leveren.

De heer Lyschin heeft ieder beschreven of bedrukt papiertje, dat bij de gearresteerden en bij de huiszoekingen gevonden werd, in deze verzameling opgenomen. Wat met zulk een potpourri voor een Russische rechtbank kan gebeuren, zal bij de behandeling van deze revolutionnaire hoogverraderszaak wel blijken.

top