Algemeen Handelsblad, 24 november 1921
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turksche wreedheden

Kolonel Rawlison, die onlangs door de Turksche nationalisten werd vrijgelaten, heeft het een en ander over de toestanden in Klein-Azië medegedeeld. Hij verklaarde dat de Armeensche gevangenen uit Kars 5000 soldaten en 4000 burgers, die werkzaamheden moesten verrichten nabij Erzeroem, schier allen door gebrek en verwaarloozing zijn omgekomen. Er waren nog maar 700 à 750 soldaten en 98 officieren over die naar Armenië zouden worden teruggezonden. De plaats dezer ongelukkige slachtoffers werd ingenomen door Grieken, gedeporteerd uit het kustgebied van Anatolië. Kolonel Rawlinson deelde mede, dat hij 500 van deze Grieken tegenkwam op den weg van Trebizonde naar het binnenland, waar zij zich zouden voegen bij dat deel van de mannelijke Grieksche bevolking, dat reeds te werk werd gesteld. Hij beschouwt hun dood gedurende den winter als zeker.

top