Algemeen Handelsblad, 22 augustus 1907
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Het is aan de politie te Chicago gelukt aldaar beslag te leggen op een bommenfabriek van een bende Armeniërs, die sedert geruimen tijd vooral daar en te New-York zich aan een aantal gewelddadigheden en afpersingen heeft schuldig gemaakt. Twintig der gevaarlijkste moordenaars en afpersers werden gevangen genomen. Zij verklaren te behooren tot den onder den naam "Boentsjek" bekenden tak van de over de geheele aarde verspreide revolutionnaire Armeniërs-organisatie. De eveneens gevangen genomen aanvoerder Manug Guragian verklaarde, dat de bommen daar ter stede werden vervaardigd om te dienen voor aanslagen in de geheele wereld. Hij voedde daaraan toe, dat de leden van den "Boentsjak" het plan hadden gevormd den Sultan van Turkije te vermoorden.

top