Algemeen Handelsblad, 22 mei 1908
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turkije

Het te Genève verschijnende blad Droschek ontvangt het volgende telegram uit Van (Armenië) : "Van en de dorpen die door Turksche troepen omsingeld zijn worden door hongersnood bedreigd. De bewoners voeden zich met boomwortels. Snelle hulp is noodig. Plannen voor een nieuwe moordpartij zijn ontdekt; in een geheime circulaire roepen de zwarte benden alle aanhangers op om, ten einde de ongerustheid der Armeniërs weg te nemen, de bazaars te openen, maar dan een aanval te doen, allen te vermoorden en te plunderen, en de Armenische wijk te verwoesten, onder voorwendsel, dat de Armeniërs zich tegen de Muzelmannen willen verzetten en zich voor de ondergane behandeling willen wreken".

Het is moeilijk na te gaan, wat in Armenië eigenlijk voorvalt; de consulaire rapporten over de jongste gebeurtenissen zijn te Konstantinopel nog niet ontvangen. Maar het heeft er allen schijn van, of de Turken en Koerden weder kras huis houden onder de Armenische Christenen.

top