Algemeen Handelsblad, 22 mei 1899
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Vredesconferentie

De Armenische geleerde Minas Tchéraz, directeur van het blad "L'Arménie" en professor aan Kings College te Londen, bevindt zich sedert eenige dagen te 's-Gravenhage, om tijdens de Vredesconferentie propaganda te maken voor de Armenische zaak. Aan hem is door zijn landgenooten opgedragen om aan het congres een memorandum te overhandigen, waarin verzocht wordt de Armenische quaestie aan de orde te stellen.

top