Algemeen Handelsblad, 21 november 1900
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Het Armenische klooster van Bor in het vilaget Bitlis is door de Koerden aangevallen. De superieur en eenige monniken werden vermoord, doch de overigen sloegen de aanvallers terug en beletten de plundering van het klooster.

top