Algemeen Handelsblad, 20 april 1922
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De politieke moord te Berlijn

BERLIJN, 19 April. (Eigen ber.) De dubbele politieke moord alhier is in weerwil van de koortsige actie der politie nog steeds onopgehelderd.

De meeste Armeniërs, die gisteren zijn gearresteerd, moeten heden weer in vrijheid worden gesteld. Onder hen bevonden zich, behalve arbeiders, ook studenten en personen van zeker aanzien.

De Armenische kolonie te Berlijn bestaat uit ca. 300 personen. Het schijnt dat de politie haar speciale aandacht aan hen wijdt, want behalve de vermoorden hebben ook andere Turken te Berlijn Armeensche dreigbrieven ontvangen, o.a. de voormalige politiechef van Konstantinopel en de gouverneur-generaal van Beyrouth.

De autoriteiten moeten reeds sedert eenigen tijd de uitzetting hebben overwogen van die Armeniërs, die een gevaar voor de veiligheid opleveren.

top