Algemeen Handelsblad, 2 juli 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Hervormingen in Armenië

KONSTANTINOPEL, 1 Juli. (Reuter.) De minister van binnenlandsche zaken en de president van den staatsraad brachten een bezoek aan den Armenischen patriarch; zij gaven hem de verzekering, dat de Turksche regeering vast besloten is in de Armenische vilayets hervormingen in te voeren, en krachtige maatregelen neemt, om de veiligheid en de rust te verzekeren.

top