Algemeen Handelsblad, 17 maart 1925
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Protestantisme in Griekenland

De Protestantsche kerk in Griekenland, die negen bloeiende gemeenten telt, heeft, volgens "La Semaine religieuse", onder leiding van den Atheenschen deken Demetrios Kalosathakas een zeer goed georganiseerden evangelisatiearbeid begonnen: In den laatsten tijd besteedt zij al haar energie aan het werk onder de vele vluchtelingen, die het land overstroomen. Gesteund door financieele hulp uit Amerika hebben enkele evangelisten en zendelingen den evangelisatie-arbeid ter hand genomen in de concentratiekampen voor vluchtelingen, die over het geheele land verdeeld zijn. Armeniërs, die de wijk hebben genomen naar Griekenland, hebben reeds twee nieuwe Armenische gemeenten gesticht, die zich voortdurend uitbreiden.

top