Algemeen Handelsblad, 17 februari 1929
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Waarschuwing

Utrecht, 15 Febr. 1929.

Geachte Redactie,

Het Nederlandsch Comité der Action Chrétienne en Oriënt verneemt, dat een Syriër (geen Armeniër), die zich predikant noemt, dit echter niet is, in Nederland gelden tracht te verzamelen voor de noodlijdende bevolking van Mosoel.

Op grond der ervaringen, die verschillende buitenlandsche zendingsgenootschappen met dezen man hebben opgedaan, acht het Comité het zijn plicht de lezers van uw geacht blad dringend voor de praktijken van dezen geslepen Oosterling te waarschuwen.

Nadere inlichtingen aan de hand van officieel afgelegde verklaringen over dezen Syriër worden op aanvrage gaarne door het secretariaat verstrekt.

U, geachte Redactie, dankende voor de verleende plaatsruimte.

Hoogachtend,

G.L. Baron van Boetzelaer, voorzitter.
Cato de Witte, secretaresse,
J.W. Frisostraat 38, Utrecht,

T. N. 14595.

top