Algemeen Handelsblad, 15 september 1924
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De quaestie der vluchtelingen

Overdracht van de zorg voor hen op het Internationaal Arbeidsbureau.

GENÈVE, 13 Sept. (B.T.A.) Het debat in de betrokken commissie uit den Volkenbond over de vluchtelingen van alle naties (Russen, Armeniërs en Oekrajiners) is geëindigd met de aanneming, met algemeene stemmen, van een voorstel van Sarraut (Frankrijk). In den loop van het debat aanvaardde Albert Thomas in beginsel de overdracht op zijn diensten van de hulp aan de vluchtelingen, waarin tot dusver wordt voorzien door een hoog commissariaat. Als, naar verwacht mag worden, de Assemblee het besluit van haar commissie bekrachtigt, zal het Internationaal Arbeidsbureau voortaan belast zijn met het samenvoegen der pogingen, hetzij voor de repatrieering, hetzij voor het verschaffen van bezigheid aan de anderhalf millioen vluchtelingen, wier lot nog onzeker is.

top