Algemeen Handelsblad, 14 mei 1904
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsch overzicht

Omtrent de onlusten in Turksch-Armenië wordt het volgende gemeld :

De versterkingen, die de Armeniërs hadden aangelegd in het gebied van Sassoen werden door de Turksche troepen grootendeels vernield, en de benden, door Andranik bijeengebracht, werden uiteen gejaagd. Thans worden de Armeniërs door de Turken achtervolgd.

De Armenische bisschoppen van Bitlis en Moesj, die met de troepen van den Vali waren medegegaan, om Andranik tot onderwerping aan te sporen, hebben hun ontslag aangevraagd; doch de Patriarch wil dat, met het oog op de omstandigheden, thans niet aannemen.

Daar de pogingen van de bisschoppen, om een vergelijk te bewerken, mislukt zijn, vertrokken gisteren de consuls van Rusland, Frankrijk en Engeland te Bitlis naar Moesj, om zich van daar naar het Sassoengebied te begeven, ten einde bij Andranik op het staken der vijandelijkheden aan te dringen.

Tevens hebben de gezanten van verschillende mogendheden bij de Porte op vriendschappelijke wijze aangedrongen op strenge bevelen aan de commandanten van Turksche en Koerdische troepen, opdat deze bij het onderdrukken van de Armenische onlusten zich van gewelddadigheden onthouden, die aan het Armenische comité aanleiding zouden kunnen geven tot nieuwe propaganda.

De Turksche berichten melden, dat bij Erzeroem en bij Van nieuwe Armenische benden zijn gesignaleerd.

top