Algemeen Handelsblad, 14 april 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Onlusten in Egypte

Er zijn weer nieuwe onlusten in Egypte voorgekomen. Een Reuter-telegram van 13 April uit Caïro meldt:

"Drie dagen geleden, hebben hier ernstige ongeregeldheden plaats gehad. Voornamelijk richtte zich de menigte tegen de Armeniërs van wie er 38 zijn gedood en 100 gewond. De Armeniërs zijn nu onder militaire bescherming geplaatst. Er zijn 2500 Armeniërs in verschillende gebouwen onder dak gebracht, waar ze door troepen worden beschermd. Bij botsingen tusschen de troepen en de menigte hebben de oproerlingen tal van verliezen geleden. Er zijn vijf Britsche soldaten vermoord. Ook te Alexandrië viel de menigte de troepen aan. Deze maakten daarop van hun vuurwapens gebruik, waardoor 17 oproerlingen werden gedood en velen gewond. De orde werd ten slotte hersteld".

Aldus het Reuter-telegram waaruit zou blijken, dat de nationalistische beweging nu en godsdienstig karakter begint aan te nemen. Volgens de "Daily Telegr." koestert men te Londen hieromtrent dan ook wel eenige bezorgdheid. Het blad wijst er op, dat er van Turksche zijde nog duchtig in Egypte wordt gekuipt en het herinnert aan de Turksch-Duitsche verwachtingen vastgeknoopt aan de afkondiging van den Heiligen oorlog en wijst er op dat er in Syrië. Palestina en Egypte nog wel ontvlambaar materiaal is.

top