Algemeen Handelsblad, 14 december 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De vrede met de Khemalisten

KONSTANTINOPEL, 10 Dec. (Reuters bijz. dienst.) Volgens een door de Khemalisten te Angora officieel uitgegeven bericht is op 2 December tusschen de Turksche en Armeensche gedelegeerden te Alexandropol vrede gesloten. De voorwaarden behelzen een wijziging van de grens en de overgave aan de turken van de districten Nakisjewan en Sjaktakue, die onder Turksch protectoraat blijven in afwachting van een te houden plebiscist.

De turken hebben klaarblijkelijk de onderhandelingen verhaast, teneinde een coup der bolsjewisten te Erivan te voorkomen. Het staat daarom te bezien of een Sovjet-Armenië onder leiding der bolsjewisten de voorwaarden, die de gedelegeerden van de reggering hebben aanvaard, welker omverwerping samenviel met het teekenen van den vrede, zal ratificeeren.

(Er zij aan herinnerd, dat volgens de correspondent van de "Manchester Guardian" Sovjet-Armenië niet staat onder leiding van de bolsjewisten, doch in meerderheid van de mensjewisten. Wat natuurlijk niet behoeft in te sluiten dat de mensjewisten zich met de gesloten vredesvoorwaarden zullen vereenigen. – Red.)

top