Algemeen Handelsblad, 13 juli 1902
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Op 17 en 18 Juli wordt te Brussel een congres gehouden van de "vrienden van Armenië", vooral Franschen. Volgens de "Pol. Corr." zou de Turksche regeering door haar gezant te Parijs hebben getracht het congres te doen verbieden en gemeld hebben dat dit gelukt was. Dit blijkt echter op een vergissing te berusten: althans het congres gaat toch door.

top