Algemeen Handelsblad, 12 juli 1923
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een Turksche strafmaatregel

Uitwijzing van alle Turksche onderdanen, die in Engelschen dienst zijn geweest.

KONSTANTINOPEL, 11 Juni. (Reuter.) De Turksche autoriteiten arresteerden acht Turken, die uit den Britschen dienst waren ontslagen.

In antwoord op het Britsche protest verklaarde Aduan bey, dat de Turksche regeering besloten had alle Turksche onderdanen uit te wijzen, die de Engelschen op eenige wijze hebben gediend. Door dezen maatregel worden vele duizenden Grieken en Armeniërs getroffen, voor wier veiligheid de Engelsche autoriteiten dus verantwoordelijk zijn.

top