Algemeen Handelsblad, 12 maart 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turkije

Rev. Buxton over Armenië

LONDEN, 11 Maart. (N.T.A., draadloos van Carnavon.) Rev. Harold Buxton, die onlangs uit Armenië is teruggekeerd, heeft het woord gevoerd op de bijeenkomst ten behoeve der Armeensche vluchtelingen, welke door den Lord Mayor van Londen werd geopend. Hij zeide, dat president Wilson althans de officieele verantwoordelijkheid voor Armenië, indien niet voor geheel Klein-Azië droeg.

Terwijl hij Amerika alle eer gaf voor zijn prachtig werk ten behoeve der oorlogslachtoffers over geheel Europa, zeide Buxton: “het doet mij leed te vernemen, dat sommige Amerikanen beweren, dat Engeland en Frankrijk in Klein-Azië op landroof uit zijn. Ik meen dat deze bewering vokomen onjuist is. Ik weet uit zeer goede bron, dat zoowel Engeland als Frankrijk het zouden toejuichen indien Amerika er toe kon besluiten op zeker nader te bepalen voorwaarden een mandaat over geheel Klein-Azië of een deel daarvan te aanvaarden.”

top