Algemeen Handelsblad, 11 augustus 1904
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië

Volgens berichten uit de Politische correspondenz te Weenen aan de "Standard" geseind hebben Koerden den 14den Juli onder voorwendsel naar 15 Armenische opstandelingen te zoeken in het Sansjah Bajazi zes Armenische dorpen uitgemoord, geplunderd en gebrandschat. De gebruikelijke gewelddaden op vrouwen, meisjes en kinderen werden daarbij gepleegd, terwijl de gouverneur van het Sansjak en de majoor der gendarmerie, naar gemeld wordt, geen enkele poging deden om de Koerden tegen te gaan.

top