Algemeen Handelsblad, 11 februari 1930
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Bijeenkomsten te Amsterdam

Action Chrétienne en Oriënt.

Vanwege het Amsterdamsch Comité tot hulp aan Armeensche vluchtelingen te Aleppo wordt a.s. Donderdag een tentoonstelling van Armeensch hand- en weefwerk gehouden in "De Zendingzaak", Keizersgracht 183, van 2–5 uur en des avonds van 7–10 uur. Opbrengst geheel ten baate der vervolgde Armeniërs.

Spiritistische lezing.

Mej. P. Quanjer, uit Den Haag, zal Woensdagavond half negen een openbare voordracht houden over "Geen scheiding, eigen ervaringen te Londen en in Nederland", in een lokaal van de Ned. Vrouwenclub, Keizersgracht 580.

top