Algemeen Handelsblad, 10 september 1921
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Oorlogsweezen

Uit "Pro Juventute", een Zwitsersch tijdschriftje, aan kinderbescherming gewijd, neemt D. in "School en Huis" de volgende cijfers over betreffende oorlogsweezen, zonder nog te rekenen de kinderen wier vaders door invaliditeit den kost niet meer kunnen verdienen:

Servië 500.000, Armenië 104.000, Polen 1.350.000, Roemenië 360.000, Frankrijk 537.000, Italië 262.900. En vergelijkende cijfers over 1914 en 1920 aangaande de verhouding tnsschen geboorte en sterfte: Boeda-Pest: 1914 23.000 geb., 19.000 gest., 1920 14.000 geb. 30.000 gest.; Weenen: 1914 36.000 geb. 33.000 gest., 1920 10.000 geb. 51.000 gest.; Berlijn: 1914 53.000 geb. 16.000 gest., 1920 14.000 geh. 29.000 gest.

top