Algemeen Handelsblad, 1 augustus 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië wederom bedreigd

WASHINGTON, 1 Aug. (Radio). De “Associated Press” verneemt uit Parijs dat de Tartaren van drie kanten tegen de Armeniërs optrekken en den levensmiddelentoevoer hebben afgesneden, en dat Armenië met vernietiging wordt bedreigd, tenzij onmiddellijk militaire hulp wordt gezonden. Een ander bericht uit Parijs noemt den toestand ernstig en wijt dien aan de weigering van Frankrijk en Amerika een mandaat over Armenië te aanvaarden.

top