Algemeen Handelsblad, 1 augustus 1905
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Van den aanslag op den Sultan van Turkije worden thans Bulgaren of Armeniërs verdacht. Voor de verdenking tegen eerstgenoemde nationaliteit bestaat eenige grond in het feit dat de wagen, waarin de dader heeft gezeten, gebleken is toe te behooren aan een Bulgaar die het voertuig onder een valschen naam in ontvangst had genomen.

Bij den jongsten Selamlik waren alle veiligheidsmaatregelen verdubbeld. Ook de naaste erfgenamen tot den troon worden scherp bewaakt.

top