Het Vaderland, 6 juni 1924
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Bevolking van Turkije

BERLIJN, 5 April. (Drl.) – De Turksche regeering werkt een groot plan uit om de bevolking op andere wijze in te deelen, ten einde de administratie te vergemakkelijken en binnenlandsche onrust te vermijden. Zoo mogen Arabieren, Georgiërs en andere niet-Turksche elementen slechts in bepaalde vilajets wonen en in geen geval meer dan 10 pct. van de bevolking uitmaken. Ook de immigratie zal worden geregeld en bepaalde cijfers niet mogen overtreffen. Volgens het voorstel moeten ongeveer 200.000 inwoners van woonplaats veranderen. Voor de Armeniërs zal een bijzondere regeling getroffen worden.

top