Utrechts Nieuwsblad, 27 april 1900
Bron: het Utrechts Archief

Inzage gevraagd

Naar de Standaard mededeelt, hebben de Kamerleden Lieftinck, Vermeulen en Kuyper zich schriftelijk tot den minister Pierson gewend om inzage te doen van het dossier, waaruit de minister bij de algemeene beraadslaging over de Staatsbegrooting zijne ongunstige mededeelingen over den Armeniër Ahmed Riza Bei geput had. De minister heeft daarop geantwoord, dat tegen het toestaan van de gevraagde inzage bezwaren bestaan.

top