De Telegraaf, 16 december 1912
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De binnenlandsche toestand van Turkije

CONSTANTINOPEL, 16 December. (Reuter.) Volgens de dagbladen houdt de ministerraad zich bezig met de toepassing van een voorlopige wet, betreffende de hervormingen in de provincies, door Armeniërs bewoond, welke wet gebaseerd is op een uitbreiding van de macht der vali's.

top