De Telegraaf, 11 oktober 1915
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Engelsch-Indië - De indruk der Armenische moorden in Indië

LONDEN, 11 October. (Reuter.) Aan de "Daily Telegraph" wordt uit Allahabad gemeld:

De berichten aangaande de Armenische gruwelen zijn in Indië met ontzetting en afschuw gelezen, met name door de Mohammedanen en men verwacht, dat hunne leiders dezer dagen deze gruwelen in het openbaar zullen brandmerken.

top