Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 december 1912
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armeniërs

Onder de Armeniërs heerscht groote opgewondenheid over het verlangen van Koerdistan naar autonomie. Sjeik Abd ul Kader Bedrehansadek heeft zich tot de Porte gewend met eischen, die ongeveer overeen- stemmen met die van de Arabieren. Zulk een autonoom Koerdistan zou, volgens hem, een stevige wal tegen de inmenging van van Rusland ten behoeve van de Armeniërs zijn. Voorname Armenische kringen overwegen daarom de wenschelijkheid, om de grieven van de Armeniërs aan een Europeesche conferentie voor te leggen.

top