Nieuwe Rotterdamsche Courant, 25 januari 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Turksche regeering

LONDEN, 23 Januari. Naar wordt gemeld is de Turksche regeering afgetreden en verwacht men dat Tawfik pasja zijn kabinet zal hervormen en er een grooter aantal tegenstanders van het comité van eenheid en vooruitgang in zal opnemen, dat nog steeds poogt de bestraffing van de aanstichters der moorden op de Armeniërs te verhinderen.

top