Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24 september 1914
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Tweede Kamer

Het Dev. Dbld. meldt, dat de heer L.C. Westenenk, die benoemd was tot inspecteur-generaal in Anatolië (Klein-Azië), hier te lande is teruggekeerd. Ook zijn Noorsche collega, de heer Hoff, zou de terugreis aanvaarden, aangezien de Ottomaansche regeering van den oorlog gebruik maakt, om de voorgenomen hervormingen geheel achterwege te laten.

top