Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23 september 1927
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Oproep voor Armeensche vluchtelingen

GENÈVE, 22 September. (Z.T.A.) De volkenbondsraad heeft heden, ondanks het pessimistische rapport van Nansen, die zich beklaagde, dat hij te weinig ondersteuning gevonden had, besloten een oproep tot de leden van de Volkenbond te richten om het werk van de nederzetting van Armeensche vluchtelingen in den Staat Erivan te kunnen voortzetten. Het gaat hierbij om ongeveer vijftigduizend menschen.

top