Nieuwsblad van het Noorden, 23 april 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Turksche ex-grootvizier in ons land

PARIJS, 22 April (V.D) De Haagsche correspondent van de "Matin" meldt, dat Talaat Pasja vier of vijf dagen in Den Haag heeft doorgebracht, waar hij zich verborgen hield. Hij zou naar Nederland gekomen zijn op voorbeeld van Wilhelm II, doch de Turksche legatie heeft geweigerd in zijn voordeel tusschen beide te komen.

Naar de Nederlandsche regeering hierop aan Talaat Pasja heeft doen weten, dat zij hem in Nederland liever niet zag, is de voormalige Grootvizier weer naar Duitschland vertrokken.

top