De Nieuwe Koerier, 20 januari 1903
Bron: Gemeente Archief Roermond

Turkije - Turksche toestanden

De broer van den Turkschen Sultan is gestorven te Brussel. Hij is heel zijn leven lang een hardnekkige tegenstander van den Sultan geweest. De zoon van den overledene heeft verklaard den strijd tegen den Sultan te zullen voortzetten. Of dat noodig is?

Het laatste nummer van Pro Armenia verschijnend te Parijs, meldt weer de volgende tooneelen: Uit het armenische dorp Garghar wordt geschreven:

Onze toestand is vreeselijk en onze smart ondragelijk; wij zitten tusschen twee dolken, aan de eene zijde de regeering, aan de andere de Koerden en waarheen wij ons wenden, een dolk treft ons hart... Wij weten niet wat te doen, wij hebben geen kracht, om te weerstaan, en onze klachten worden niet gehoord.

top