Leidsch Dagblad, 29 maart 1893
Bron: Regionaal Archief Leiden

Armenië

De Armenische bisschop van Moosh is gevangengenomen onder verdenking eene samenzwering te hebben gesmeed. Vele Armenië deelen dat lot. Volgens de over Weenen gekomen berichten, laat de toestand der Armeniërs weer veel te wenschen over.

De Engelsche gezant te Konstantinopel heeft nadrukkelijke instructiën ontvangen om de Porte uit te noodigen, de Christenen in Armenië rechtvaardig en zonder gestrengheid te behandelen. De gezant heeft mondeling zijne vertoogen bij de Sultan ingediend.

top