Leeuwarder Courant, 17 oktober 1895
Bron: Digitaal Archief Noord-Nederland

De Armenische gruwelen

Constantinopel, 15 October. De aanneming van de Armenische hervormingen door den Sultan wordt nu als meer waarschijnlijk beschouwd.

(Latere depêche,) De Fransche, Russische en Engelsche gezanten overhandigden gisteren het in definitieve termen gestelde ontwerp van hervormingen voor Armenië. Zoo niet spoedig een voldoend antwoord ontvangen wordt, zullen de gezanten aan de Porte een ultimatum stellen. De termen van het ontwerp zijn bijna gelijkluidend met die van het ontwerp, dat den 11en Mei werd aangeboden.

(Latere depêche,) De afgevaardigden van de drie gezantschappen die het hervormingsontwerp van 11 Mei bearbeidden, hadden gisteren een samenkomst met den secretaris-generaal van Buitenlandsche Zaken Munir-bey, waarbij het reglement tot besturing der Armenische provinciën werd vastgesteld. De drie gezanten hadden later een bijeenkomst met Said-pacha. De gezanten wachten heden het antwoord van den Sultan. Het reglement bevat ook de voorwaarde, dat de vertegenwoordiger van den keizer, die als commissaris toezicht moet houden op de hervormingen in Armenië, een Christen moet zijn.

Christenvervolgingen
Constantinopel, 16 October. Te Akhissar, op 20 mijl afstands van Constantinopel, vielen de Mohammedanen den 9en October, op een marktdag, de Armeniërs aan. Zij doodden er vijftig en verwondden er velen. Daarna plunderden zij de markt.

top